Jakie wyposażenie do apteczek w zakładzie pracy?

Katalog miejsc, w których posiadanie apteczki pierwszej pomocy jest obowiązkowe jest bardzo szeroki. Każdy z nas jest narażony na ryzyko wypadku. Wówczas szybkie udzielenie pomocy jest bezcenne dla zdrowia i życia osoby poszkodowanej. Większość osób spędza stosunkowo dużo czasu w zakładzie pracy. Ryzyko odniesienia urazu w niektórych zakładach pracy jest duże. Nic więc dziwnego, że ustawodawca wprowadził obowiązek posiadania apteczki w zakładzie pracy. Jakie wyposażenie do apteczek medycznych jest niezbędne? Co trzeba wiedzieć o obowiązku posiadania apteczki? O tym piszemy w poniższym tekście.

Podstawa prawna obowiązku posiadania apteczki

Zasady udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy regulowane są w przepisach prawa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie stanowi, że pracodawca zobowiązany jest wyposażyć swój zakład pracy w apteczki pierwszej pomocy. W przypadku pracy, która odbywa się w warunkach szczególnego narażenia na ryzyko należy stworzyć w zakładzie pracy punkt pierwszej pomocy.

Co powinna zawierać apteczka?

Jak powinna wyglądać apteczka pierwszej pomocy? Przepisy tego zagadnienia precyzyjnie nie regulują. Przyjęło się jednak, że wyposażenie do apteczek powinno odpowiadać charakterowi pracy wykonywanej w danym zakładzie. Ważne jest, żeby apteczki były łatwo dostępne i zawierały materiały w terminie ważności.

wyposażenie apteczek

Kto udziela pierwszej pomocy?

Pracodawca musi też wyznaczyć jednego ze swoich pracowników do obsługi apteczki. Pracownik ten powinien zostać przeszkolony z zasad udzielania pierwszej pomocy. Apteczka powinna być uzupełniana na bieżąco po wykorzystaniu części jej wyposażenia, a zrobić to można za pośrednictwem sklepu sklepratownik24.pl. Innym powodem uzupełnienia apteczki może być upływ terminu ważności zawartości. Warto nawiązać więc stałą współpracę z dostawcami wyposażenia do apteczek.