Jak działa spektrometr?

Spektrometr, podobnie jak spektroskop, to specjalistyczne urządzenie optyczne, które znajduje powszechne zastosowanie przy prelekcjach i demonstracjach. Spektroskop jest zbudowany z poziomej tarczy zawierającej podziałkę kątową. W jej wnętrzu znajduje się pryzmat albo siatka dyfrakcyjna, kolimator, który posiada źródło światła. Dyspersja kąta spektroskopów umieszczona jest pomiędzy 2 a 7 stopni. Natomiast spektrometr to konstrukcja zbudowana z komory próżniowej, detektora, silnego elektromagnesu oraz rejestracji widma i układów regulacji. spektrofotometrSpektrometr, jak i spektroskop używane są do obserwacji emisji oraz pochłaniania spektrum, monitorowania widm liniowych w gazowych lampach wyładowczych, obserwacji porównawczych i indywidualnych, a także analiz spektralnych. Spektrometr może kupić każdy, najlepiej w sklepie internetowym.

Do czego stosowany jest spektrometr?

Spektrometr znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, ponieważ jego działanie pozwala na wykonywanie badań substancji w dowolnym stanie skupienia. Stosowany jest zatem w laboratoriach naukowych, w których umożliwia identyfikację materiałów biologicznych oraz dioksyn. Szczególne zastosowanie znajduje w w laboratoriach diagnostycznych i chemicznych. Ponadto umożliwia analizę metali, stosowany jest także w badaniach farmaceutycznych. W tym obszarze pozwala na identyfikację związków chemicznych oraz badanie ich składu pierwiastkowego. Dodatkowo stosowany jest w celu diagnozowania wielu schorzeń i chorób, w tym takich jak miażdżyca, Alzheimer, nowotwory, Parkinson czy osteoporoza.